Wyznacz odległość

bajka (..) Be happy for this moment, This moment is your life ...

Temat: Astronomiczne wiadomości z Internetu
Echo świetlne pozwoliło wyznaczyć odległość do cefeidy Używając 3,6-metrowego teleskopu NTT z Europejskiego Obserwatorium Południowego ESO astronomowie wyznaczyli odległość do jednej z cefeid z dokładnością na poziomie 1 proc. Do tego celu użyli tzw. echa świetlnego z obserwowanej obok gwiazdy mgławicy. Wyznaczanie odległości do obiektów w kosmosie nie jest sprawą prostą. Astronomowie opracowali szereg metod do tego przeznaczonych, przy czym zazwyczaj stosowalność danej metody zależy do skali odległości do obiektów. Na przykład fundamentalną metodę paralaksy trygonometrycznej można stosować tylko do najbliższych gwiazd (satelita Hipparchos pomierzył w ten sposób dystanse do gwiazd odległych maksymalnie o około 3000 lat...
Źródło: astromaniak.pl/viewtopic.php?t=3355Temat: 2 zadania-trapez prostokątny i cięciwy
Cześć mam takie zadania: 1.W trapezie prostokątnym podstawy są równe 6 cm i 4 cm , a ramię prostopadłe 2 cm. Wyznacz odległości punktu przecięcia się przekątnych od dłuższej podstawy i od krótszego ramienia. Próbowałem to rozwiązać twierdzeniem Talesa, ale coś musiałem źle zapisać w obliczeniach, gdyż odległość od krótszego ramienia wyniosła mi 6 a 6 to cała podstawa, więc proszę o pomoc. 2. Dwie cięciwy przecinają się wewnątrz koła tak, że odcinki jednej z nich mają długości 8 cm i 6 cm, a odcinki drugiej cięciwy pozostają w...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=30678


Temat: wzajemne położenie prostej i okręgu
Np. rozwiąż ich układ, albo wyznacz odległość środka od tej prostej i porównaj z promieniem..
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=115021


Temat: wyznacz odleglosc
Mam takie oto zadanie : Wyznacz odległość punktu P = (3;0) od prostej przechodzącej przez punkty A = (1;-3) i B = (-4;9) dzięki !
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=177359


Temat: płaszczyzny i proste w przestrzeni
ZAD 1. Proste AB i CD są do siebie równoległe i leża w dwóch przecinających się płaszczyznach.Odciki AE i DF są prostopadłe do krawędzi przecięcia płaszczyzn, /AD/=17 cm, /EF/=8 cm.Oblicz odległość między prostymi AB i CD. ZAD 2.Punkty A i B LEŻA NA PŁASZCZYŻNIE Π. Odcinki /AC/=a /BD/=b (b>a) są prostopadłe do tej płaszczyzny.Uzasadnij, że proste AD i BC przecinają się oraz wyznacz odległośc punktu od płaszczyzny Π.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=32328


Temat: dlugosc boku trojkata
1. wyznacz odległość punktu C od prostej AB 2. skorzystaj ze wzoru 3. wyznacz długość boku a
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=10554


Temat: wyznacz odległość punktu od prostej
wyznacz odległość punktu (3,-1,-1) od prostej przechodzącej przez punkty (0,2,1) oraz (-2,-1,-1)
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=5647


Temat: Drog ze wsi
Droga ze wsi A do miasta B samochód przejeżdża w ciągu 20 minut. Tę samą drogę rowerzysta, poruszający się z prędkością o 50 mniejszą, pokonuje w czasie 2 godzin. Wyznacz odległość między wsią A i miastem B.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=109421


Temat: odległość punktu S od środków okręgów
proszę o pomoc w rozwiązaniu: Narysój dwa okręgi i . Znajdź środek takiej jednokładności, która przekształca okrąg na okrąg (pamiętaj, że istnieją da rozwiązania). Wyznacz odległość punktu od środków okręgów. dziekuję
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=12039


Temat: Dwa okręgi styczne. wyznaczyć odległość punktu.
Potrzebuję pomocy w zadaniu które sprawia mi kłopoty i nie do końca wiem jak to "ugryźć" liczę na pomoc. / Dwa okręgi o promieniach r oraz R są styczne zewnętrznie. Wyznacz odległość ich punktu styczności od wspólnej stycznej zewnętrznej.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=181531


Temat: Twierdzenie Pitagorasa
W prostokącie ABCD o bokach 5 dm i 12 dm poprowadzono przekątną AC. Wyznacz odległość wierzchołka B od tej przekątnej.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=173293


Temat: kostka do gry ...
do gry planszowej uzywana jest kostka w ksztalcie czworoscianu foremnego ktorego krawedz ma dlugosc 2cm , wyznacz odleglosc miedzy srodkami skosnych krawedzi tego czworoscianu prosze o pomoc w rozwiazaniu zadania mi wyszlo . pierwiastek dwoch ale nie jestem pewny
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=4628


Temat: wartość "m" dla prostych
Witam. Potrzebuję pomocy z zadaniem... nie wydaje się trudne ale kompletnie nie wiem od czego mam zacząć, bardzo proszę o pomoc. Dla jakich wartości parametru m proste l:y=-2mx , k:y=(m-3)x-5 są równolegle? Dla obliczonego m wyznacz odległość tych prostych.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=165292


Temat: równoległosć prostych
Ze względu na równoległość wszystkich prostych, zadanie sprowadza się do wyznaczenia odległości punktów będących wierzchołkami trójkątów prostokątnych. Najlepiej to sobie narysuj. Są dwa możliwe położenia - albo leży "pomiędzy" i a,bo leży "poza" . Tak czy siak, otrzymujesz trójkąt prostokątny o przyprostokątnej długości 15 i przeciwprostokątnej długości 17 (to opisuje zależność odległości między prostymi oraz płaszczyzną). Wobec tego dla obliczenia...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=175902


Temat: Spadek ciała z powierzchni kuli
Witam Mam problem z poniższym zadaniem, co prawda rozwiązałem podpunkt a , ale mam problem z b. W najwyższym punkcie kuli znajduje się małe ciało w położeniu równowagi chwiejnej. Przy najmniejszym wychyleniu z tego położenia ciało zacznie się poruszać po powierzchni kuli. a. Wyznacz kąt a (rys. 3.63), jaki zatoczy promień kuli do miejsca oderwania się ciała. b. Wyznacz odległość d od pionu przechodzącego przez środek kuli do miejsca upadku ciała. Więc tak: ad.a) ad.b) d=d1+d2 mam problem z . Oto adres do obrazka http://lo3.pl/pliki/fizyka/praca_energi ... _plyty.doc obrazek pod tytułem "upadek z powierzchni kuli". Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=56670


Temat: Wyznacz odległość między równoległymi prostymi
Wyznacz odległość między równoległymi prostymi k i l o równaniach: Co z tym począć?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=151916


Temat: Okrąg, trójkąt, promień okręgu
Czeeść. Od razu przechodzę do rzeczy: Dany jest trójkąt ABC, taki, że |AB|=5, |BC|=6 i |AC|=4. Z punktu, należącego do boku |AB| wykreślono okrąg styczny do boków AC i BC. a) Wyznacz odległość środka okręgu od wierzchołków A i B. b) Oblicz długość promienia okręgu. No, to na razie mam rysunek Patrzę na niego i patrzę... i nic nie widzę.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=128918


Temat: Październik 2010
...wszechświat – dodaje. Więcej o kosmosie w Strefie Tajemnic W 2009 r. badacze korzystający z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a zaobserwowali kilka bardzo słabych obiektów, które mogą być galaktykami z bardzo wczesnego etapu ewolucji Wszechświata, z ery rejonizacji. Aby jednak potwierdzić hipotezę, że to odległe galaktyki, a nie na przykład słabe, chłodne gwiazdy z Drogi Mlecznej, trzeba było zastosować odpowiednio wiarygodną metodę wyznaczenia odległości. Potrzebny był duży teleskop z czułym spektrografem.
Źródło: astrocd.pl/forum/viewtopic.php?t=1742


Temat: Wyskość trójkata
długość szukanej wysokości jest równa odległości punktu B od prostej AC 1. wyznacz równanie pr.AC 2. stosując wzór na odległość punktu od prostej, wyznacz odległość punktu B od prostej AC
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=10755


Temat: Superszybka gwiazda z obcej galaktyki
">Tyle że barwy spoza zakresu widzialnego nie są nazywane barwami. Oczywiście Są jednak zdjęcia udostępniające nam, powiedzmy "widzenie" tego co tak naprawdę niewidoczne. Wyznaczanie odległości do obiektów w kosmosie nie jest sprawą prostą. Astronomowie opracowali szereg metod do tego przeznaczonych, przy czym zazwyczaj stosowalność danej metody zależy do skali odległości do obiektów. Na przykład fundamentalną metodę paralaksy trygonometrycznej można stosować tylko do najbliższych gwiazd (satelita Hipparchos pomierzył w ten sposób dystanse do gwiazd odległych maksymalnie o około 3000 lat...
Źródło: fzp.net.pl/forum/viewtopic.php?t=563


Temat: funkcja liniowa, długosci boków rombu.
oblicz długości boków i przekątnych rombu ABCD, mających dane równanie przekątnej oraz równania boków i . Wyznacz odległość między prostymi k i l prosze o pomoc z góry thx
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=127852


Temat: płaszczyzny i proste w przestrzeni
Punkty A i B leżą na płaszczyźnie pi. Odcinki AC i BD są prostopadłe do tej płaszczyzny oraz IACI=a, IBDI=b, b>a. Uzasadnij że proste AD i BC przecinają się oraz wyznacz odległość punktu ich przecięcia od płaszczyzny pi. ODP. d=ab/a+b lub d=ab/b-a.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=6763


Temat: Odleglość srodka ciezkosci
stosunek dlugosci przyprostokatnychtrojkata prostokatnego wynoi 3:8 a srodkowa poprowadzona do dluzszej przyprostokatnej ma dlugosc 15 a) oblicz dlugosc przyprostokatnych wychodzi 9 i 24 natomiast mam problem z podpunktem b) ktory brzmi : " wyznacz odleglosc srodka ciezkosci od dluzszej przyprostokatnej prosze o pomoc ;p (najlepiej rysunek)
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=108626


Temat: geometria obliczenie wysokosci trójkąta
1. Wyznacz równanie prostej AB 2. Wyznacz odległość punktu C od prostej AB
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=5188


Temat: trójkąty prostokątne
1.Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 9 i 12 cm. Wyznacz odległość punktu przecięcia się dwusiecznych od punktu przecięcia się środkowych. (Powinno wyjść 1cm) 2. Oblicz długości przyprostokątnych trójkąta wiedząc, że wysokość dzieli przeciwprostokątną na odcinki o długości 5 i 12 cm. (Powinno wyjść 8,15cm) Za nic nie chcą mi wyjść takie odpowiedzi, wychodzą jakieś pierwiastki. Proszę, by ktoś mi pokazał jak to zrobić.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=118067


Temat: Zadanie tekstowe-układ równań
Drogę ze wsi A do miasta B samochód przejeźdza w ciagu 20 min. Tę samą drogę rowerzysta, poruszający się z prędkością o 50km/h mniejszą,pokonuje w czasie 2 godz. Wyznacz odległość między wsią A i miastem B. pliska!!!!!!!!!
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=112045


Temat: Dzialania na wektorach
Mam taki pomysł: wyznacz równanie prostej przechodzącej przez A oraz B wyjdzie y=ax+b dalej wyznacz odległość od A do B wychodzi 45 podziel na 3 i oblicz ze wzoru na odległość, współrzędne początku masz dane - jest to punkt A współrzędne końca np.Z=(x;ax+b) z tym drugim punktem będzie podobnie np jest to punkt W który tym razem będzie początkiem B będzie końcem.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=31688


Temat: czworokat,kwadrat,stozek
1) do gry planszowej uzwywana jest kostka w ksztalcie czworoscianu foremnego ktorego krawedz ma dlugoscc 2cm. wyznacz odleglosc miedzy skosnych krawedzi tego czworoscianu 2 ) Kwadrat ktorego przekatna ma dlugosc 8dm obraca sie dookola jednego z bokow . oblicz objetosc i pole powierzchni calkowitej powstalej bryly 3) wyznacz objetosc stozka ktorego tworzaca ma dlugosc 12cm i jest nachylona do plaszczyzny postawy pod katem o mierze 30stopni prosze bardzo o pomoc
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=8504


Temat: jednokłądność dwa zadania
Proszę o dokąłdne i wyraźne wytłumaczenie mi jak zrobić te zadania. Dany jest kąt wypukły o wierzchołku A i punkt X, położony wewnątrz tego kąta. Skonstruuj okrąg przechodzący przez punkt X i styczny do ramion tego kąta. Narysuj dwa okręgi o1( A1;1,5cm) i o2(A2;3cm) tak aby |A1A2|=6 cm. Znajdź środek S takiej jednokładności, która przekształca okrąg O1 na okrąg O2. Wyznacz odległość punktu S od środków okręgów.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=137894


Temat: promień, cięciwa okręgu oraz wysokość rombu
1. wyznacz promień okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym o podstawie 4cm i ramieniu 6cm. 2. przekątne rombu mają długość 10cm i 8cm. wyznacz wysokość tego rombu. 3.Cięciwa okręgu ma długość 5 cm a średnica okręgu 12 cm. wyznacz odległość cięciwy od środka okręgu. Z góry dzieki.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=24950


Temat: ostrosłupy wyznacz odległość punktu "M"
punkt "M" leżący poza płaszczyzną wyznaczną przez wierzchołki trójkąta równobocznego, jest odległy od każdego z tych wierzchołków o cm, a od każdego z jego boków o 2 cm. wyznacz odległość punktu "M" od płaszczyzny trójkąta równobocznego.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=211979


Temat: Matura 2010 - czego się spodziewacie?
"> "krawędź boczna tworzy z podstawą kąt alfa, wyznacz objętość" Zresztą podobnie jest z planimetrią, nienawidzę zadań typu "bok trójkąta ma długość a, a kąt ma miarę , wyznacz odległość łączącą środki wysokości" albo inne podobne bzdury. Mam nadzieję, że tego nie będzie. Co do prawdopodobieństwa, zadania z losowaniem kuleczek jeszcze ujdą w tłoku, gorzej jak masz obliczyć jakieś czy inne , bo do tej pory nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Ale też nie mogą dać nie wiadomo czego. Bądźmy dobrej myśli. Matura 2010 będzie prosta, wszyscy zdamy na 101% i za 2 dni będzie spokój.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=196104


Temat: odległość punktu od prostej
Nie wiem czy to zadanie powinno znaleźć się w tym dziale, ale cóż..Proszę o pomoc: Proste o równaniach 2x+y+2=0 i 3x+4y+24=0 przecinają osie układu współrzędnych w pkt odpowiednio A, B, C, D. Wyznacz odległości danych prostych od początku układu współ. oraz oblicz pole czworokąta ABCD.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=72809


Temat: Superszybka gwiazda z obcej galaktyki
...była mowa o " latarniach Wszechswiata " czyli ...cefeidach . Pierwsza odkryła Pani Henrietta Lafit -------------------------------------------------------------------- Używając 3,6-metrowego teleskopu NTT z Europejskiego Obserwatorium Południowego ESO astronomowie wyznaczyli odległość do jednej z cefeid z dokładnością na poziomie 1 proc. Do tego celu użyli tzw. echa świetlnego z obserwowanej obok gwiazdy mgławicy. Wyznaczanie odległości do obiektów w kosmosie nie jest sprawą prostą. Astronomowie opracowali szereg metod do tego przeznaczonych, przy czym zazwyczaj stosowalność danej metody zależy do skali odległości do obiektów. Na przykład fundamentalną metodę paralaksy trygonometrycznej można stosować tylko do najbliższych gwiazd (satelita Hipparchos pomierzył w ten sposób dystanse do gwiazd odległych maksymalnie o około 3000 lat...
Źródło: fzp.net.pl/forum/viewtopic.php?t=563


Temat: Kolizja Galaktyk
...że długość fali swiatła 21 cm wysłanego parę miliardów lat temu, gdy dociera do nas, to te 21 cm, to już nie te samo co przed miliardami lat. Można do tego też podchodzić tak, że naprawdę mamy do czynienia z szybszym upływem czasu niż w momencie emisji takiej fali. Widzimy wówczas świat z epoki, kiedy czas "biegł" znacznie wolniej. Dla dalekich galaktyk z dużym poczerwienieniem prawo Hubble nie można w ogóle wprost służyć do wyznaczenia odległości, bo stała Hubble nie jest taka wcale stała, a jest w danym momencie w przybliżeniu odwrotnością wieku Wszechświata (piszę opisowo, żeby nie być posądzony o rzucanie tensorami :Boink: ). Co więc znaczy we wzorze Hubble'a odległość do galaktyki? Przecież przez ten czas, kiedy fala przemierzała przestworza, H cały czas ulegało zmianie. W istocie sam Hubble w przypisku do swojej pracy w 1931 roku sam wyraził...
Źródło: forum.astropolis.pl/index.php?showtopic=6952


Temat: zadanie Wielościany foremne
Krawędź sześcianu ABCDA1B1C1D1 MA 6CM DŁUGOŚCI. Wyznacz odległość punktu A1 od przekątnej AC1.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=9195


Temat: odleglosc punku od prostej
wyznacz odleglosc punktu (3;-1;-1) od prostej przechodzacej przez punkty (0;2;1) oraz (-2;-1;-1)
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=164680


Temat: równanie okręgu..
I sposób 1. Wyznacz współrzędne punktów A i B jako rozwiązań układu złożonego z równania okręgu i równania prostej. 2. Oblicz długość odcinka . II sposób 1. Odczytaj z równania okręgu współrzędne jego środka oraz długość jego promienia. 2. Wyznacz odległość środka okręgu od danej prostej. 3. Z twierdzenia Pitagorasa i własności trójkąta równoramiennego wynika, że .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=190824


Temat: Kwadrat i punkty wspólne okręgów
Dany jest kwadrat ABCD o boku a. Punkt K jest punktem wspólnym okręgów o(A, a) i o(B, a), punkt L jest punktem wspólnym okręgów o(C, a) i o(D, a) przy czym oba punkty należą do kwadratu ABCD. Wyznacz odległość między punktami K i L.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=2584


Temat: Optyka, soczewki, układy
z równania soczewki oblicz wartość ogniskowej: z definicji powiększenia wyznacz odległość obrazu od soczewki: wstaw do ogólnego równania soczewki i wyznacz wartość x
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=10398


Temat: Pole Trójkąta ;Proste skośne
...też rozwiązać cały ten układ dowolną metodą). ">A)sprawdzam czy trójkąt jest prostopadły nie jest prostokątny Skąd wiesz? Na razie sprawdziłeś tylko kąt BAC. Co do pola, to jest OK (pod warunkiem, ze wektory są dobrze wyznaczone). ">B)odległość wyliczam ze wzoru gdzie wektor AB jest wektorem zbudowanym z dowolych pkt na prostych p i q i odleglośc wyszła mi Jeśli dobrze rozumiem o jaki wzór chodzi, to ten wzór służy do wyznaczenia odległości między dwoma prostymi równoległymi. A co zrobić w przypadku, w którym proste są skośne? Musisz znaleźć wektor prostopadły do obu tych prostych, łączący dwa punkty tych prostych. Będzie on równoległy do znalezionego przez Ciebie wektora kierunkowego . Możesz skorzystać z równań parametrycznych tych dwóch prostych. Niech szukanym wektorem będzie łączący punkt prostej p z punktem prostej q. Wtedy , czyli...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=205877


Temat: Równanie okręgu,
Wsk. wyznacz odległość punktu S od prostej x-2y-11=0 otrzymasz w ten sposób długość promienia okręgu. I do wzoru .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=119946


Temat: ośmiościan foremny
Krawędź ośmiościanu foremnego ma długość 6 cm. Wyznacz odległość między równoległymi ścianami bocznymi.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=119489


Temat: Natężenie pola
Stary temat, ale może komuś się przyda. Zadanie rozwiązujemy wykorzystując zasadę superpozycji, wzór na natężenie pola elektrycznego oraz tw. Pitagorasa. To ostatnie w celu wyznaczenia odległości punktu P od ładunków . Natężenie wyraża się wzorem: 1. Na początek ładunek : Odległość , czyli natężenie pola wynosi: . 2. Ładunek : Odległość , natężenie pola: . 3. Dla dwóch ostatnich ładunków o takich samych wartościach i odległościach natężenie wynosi: . Natężenie pola elektrycznego w punkcie jest sumą natężeń od poszczególnych ładunków (zasada superpozycji). Wynik ostateczny:
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=131862


Temat: Trójkąt równoramienny i odcinek wysokości
Dany jest trójkąt równoramienny ABC (AC=BC), w którym AC>AB. Okrąg o środku w punkcie A i promieniu AB przecina AC w P, a okrąg o środku w B i promieniu AB przecina BC w Q. Proste AQ i BP przecinają się w O. Wyznacz odległość punktu O od prostej AB w zależności od R (promień okręgu opisanego na ABC) i a (długość ramienia trójkąta ABC).
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=129713


Temat: płaszczyzna
Dwie proste równoległe AB i CD odległe od siebie o 6 cm leżą na płaszczyźnie. Punkt S leży poza tą płaszczyzną w odległości 25 cm od prostej AB i 29 cm od prostej CD. Wyznacz odległość punktu S od płaszczyzny.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=7848


Temat: Wyrażenia wymierne - zadania z treścią
Witam. Mam problem z 4 zadaniami i bardzo proszę o pomoc. 1. Dwóch turystów idzie naprzeciw siebie - jeden z miejscowości A, a drugi z B. Pierwszy turysta wyszedł z miejscowości A o 6 godzin później i przy spotkaniu okazało się, że przeszedł o 12 km mniej niż drugi. Kontynuując dalej podróż z tą samą prędkością, pierwszy turysta przyszedł do miejscowości B po 8 godzinach, a drugi do A po 9 godzinach. Wyznacz odległość AB oraz prędkości obu turystów. 2. Dwa ciała poruszają się po okręgu koła, przy czym pierwsze ciało przebiega okrąg o 5 sekund szybciej od drugiego. Gdyby ciała poruszały się w jednakowym kierunku, to spotkałyby się co 100 sekund. Jakie są prędkości kątowe (w stopniach na sekundę) tych ciał? 3. Dwóch robotników pracując razem wykonuje pewną pracę w ciągu 8 godzin. Jeżeli każdy z robotników wykonywałby tę...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=162495


Temat: SSW - pytanie dla początkujących nr 1
Kto po raz pierwszy podjął próbę i z jakim skutkiem wyznaczenia odległości Słońca od Ziemi?
Źródło: astronomia.pl/forum/viewtopic.php?t=1035


Temat: prosta i płaszczyzna w przestrzeni
Przez punkt A poprowadzono prostą przebijającą płaszczyznę pi w punkt B i tworzącą z tą płaszczyzną kąt . Wyznacz odległość A od punktu pi wiedząc, że jeśli odcinek AB= 10.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=13462


Temat: wyznaczanie odleglosci punktu od prostej
Witam! Mam takie zadanko do rozkminienia: Wyznacz odległość punktu od prostej przechodzącej przez punkty oraz Bardzo będę wdzięczny za pomoc
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=165000


Temat: Odległość punktu od płaszczyzny
Punkty i leżą na płaszczyźnie . Odcinki i są prostopadłe do tej płaszczyzny oraz , a)" title="(b>a)" align='absmiddle' />. Wyznacz odległość punktu przecięcia się prostych i od płaszczyzny .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=119093


Temat: jednokładność
Narysuj 2 okręgi tak abyZnajdź środek S takiej jednokładności, która przekształca okrąg na okrąg (pamiętaj że istnieją 2 rozwiązania). wyznacz odległość punktu S od środków okręgu. Nie wiem jak sie za to zadanie zabrać... Promienie tych okręgów są obojętne?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=75506


Temat: Wyznacz odległość punktów
Dla wyznaczenia odległości niedostępnych w terenie punktów A i B obrano na przedłużeniu odcinka AB punkt C oraz niewspółliniowy z punktami A, B, i C punkt D. Przez punkt F prstej CD poprowadzono równoległą do AB , przecinającą proste AD i BD odpowiednio w punktach G i H.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=36962


Temat: pole trójkąta
W takim razie Policz - podstawa trójkąta Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty O i B Wyznacz odległość punktu A od prostej przechodzącej przez punkty A i B (wysokość trójkąta) Znajdź argument, dla którego funkcja pola przyjmuje wartość minimalną.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=168209


Temat: symetralne itd.
Proszę o pomoc w imieniu kolegi... 1-Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB,gdy: 2-Wyznacz równanie prostej zawierającej wyskokość CD trójkąta ABC,gdy: 3-Wyznacz współrzędne punktu A symetrycznej względem prostej l do punktu B: 4- Wyznacz odległość punktu P od prostej l, gdy: 5-
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=51615


Temat: Funkcje kwadratowe z dwoma paramterami
Dla jakich wartości parametrów m i p parabole o równaniach oraz przecinają oś OX w tych samych dwóch punktach? Wyznacz odległość wierzchołków tych parabol. Osobiście nie za bardzo rozumiem to zadanie, nie wiem nawet jak przyrównać te miejsca przecięć, z góry dzięki za pomoc
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=10422


Temat: trapez
W trapezie prostokątnym podstawy maja długość a i b (a>b), natomiast ramię prostopadłe ma długość c. Wyznacz odległości punktu przecięcia się przekatnych od dłuższej podstawy i prostopadłego ramienia.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=79749


Temat: Odległość środka okręgu od cięciwy
Dany jest okrąg o środku O i promieniu r. Na okręgu obrano dwa punkty A, B i narysowano trójkąt ABO. Wyznacz odległość środka okręgu od cięciwy AB, tak aby pole trójkąta ABO było największe. Oblicz to największe pole.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=66902


Temat: Różne z Talesa
...trójkąta w punktach M i N, a wysokość AD trójkąta w punkcie E. Oblicz AD, jeżeli wiadomo, że bok AB podzielono na odcinki o długościach: |AM|=3,6cm, |MB|=51mm |AE|0,24dm a)5,8mm b)0,58mm c)5,8cm 3. Dla zmierzenia odległości niedostępnego punktu M od punktu A odmierzono odległość |AB|=20m i wytyczono dwa punkty C i D tak, aby prosta CD byłą równoległa do AB i żeby punkty A, C, M oraz punkty M, D, B leżały na jednej prostej |CD|=18,6m, |AC|=11,2m. Wyznacz odległość |AM|. a)165m b)160m c)120m 4. W trójkącie ABC punkt E dzieli odcinek AC tak, że |AE|=1/4|EC|, oraz punkt F dzieli odcinek BC tak, że |BF|=1/4|FC| Czworokąt ABFE jest: a)równoległobokiem b)rombem c)trapezem
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=11922


Temat: [Cytadela] Zdmuchnąć świecę (standardową)
...naukowców. Problem staje się poważny gdy zauważymy, że kolizje białych karłów są zróżnicowane pod względem jasności eksplozji – wszystko staje się zależne od masy białych karłów przed kolizją. Krzywa blasku staje się tym samym charakterystyczna tylko dla danego układu, nie jest natomiast reprezentantywna dla całego ‟gatunku” supernowych. Jeśli zaakceptujemy taki wniosek, musimy wykonać krok drugi i przyznać, że wyznaczanie odległości na podstawie pomiarów blasku supernowych Ia może być obarczone sporymi błędami. Zanim świat kosmologów stanie na głowie trzeba jednak jeszcze upewnić się co do tego, czy odkrycie astrofizyków z Niemiec jest reprezentatywne dla wszystkich galaktyk – ponieważ pięć z sześciu galaktyk obserwowanych przez Niemców było galaktykami eliptycznymi, nie można wykluczyć, że to cecha takich właśnie...
Źródło: forum.astropolis.pl/index.php?showtopic=31155


Temat: Wyznacz odległość punktu i długość środkowej.
Zad 5 punkty A(-2,3) B(3,-1) C(0,7) są wierzchołkami trójkąta a) wyznacz odległość punktu A od prostej BC b) oblicz długość środkowej poprowadzonej do boku AC to jest cała treść zadania jak by kto całe od początku do końca rozwiązał to było by miło, ale w zupełności będe usadysfakcjonowany jak kto te odpowiedzi posprawdza a w szczególności tą postac ogólną, bo jak student trzeci dzień to zadanie rozwiązuje i nijak mi się to niezgadza a to image jak by kto niewierzył że takie coś wydrukowano...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=35442


Temat: Ostrosłup przekrój :=:MATURA:=:
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna ma długość 10, a cosinus kąta między sąsiednimi ścianami bocznymi tego ostrosłupa jest równy - 9/16. A) Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa. B) Wyznacz odległość środka wysokości ostrosłupa od ściany bocznej. Proszę, o jasne wytłumaczenie szybko łapie ale jestem z 1 liceum, więc moja wiedza jest narazie dość skąpa, a te zadanie otrzymałem jako dodatkowe. Znam tylko funkcje trygonometryczne dal trójkąta prostokątnego, mógłby ktoś mi wytłumaczyć jak to jest dal trójkąta rozwartokątnego (bo taki tutaj bedzie). I jak obliczyć Wys. ostrołupa i ściany bocznej? ________...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=8729


Temat: twierdzenie ptolemeusza
1. Niech X to dowolny punkt na okręgu opisanym na trójkącie równobocznym ABC. Wykaż, że największy z odcinków AX, BX, CX jest równy sumie dwóch pozostałych. 2. Dowolny okrąg przechodzący przez wierzchołek kąta odcina na jego ramionach odcinki o długościach m i n, a na dwusiecznej o długości l. Wykaż, że stosunek nie zależy od położenia okręgu, ani jego promienia. 3. Na przeciwprostokątnej zbudowano kwadrat na zewnątrz. Wyznacz odległość wierzchołka kąta prostego od środka symetrii kwadratu wiedząc, że suma przyprostokątnych to m. 4. Trójkąt ABC wpisano w okrąg. Oznaczmy m, n, k odległości pewnego punktu X leżącego na okręgu od boków BC, AC, AB. Wykaż, że , gdzie a,b,c - odpowiednio długości boków BC, AC, AB. 5. Niech ABCDEFG - siedmiokąt foremny. Wykaż, że . 6. Długości boków trójkąta ABC tworzą ciąg arytmetyczny (b > a > c). Jeśli na...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=11751


Temat: stożek
Z półkuli o promieniu R wycinamy stożek, którego przekrój osiowy jest trójkątem prostokątnym o przeciwprostokątnej długości 2R. Następnie prowadzimy płaszczyznę równoległą do podstawy stożka, która przecina powstałą bryłę. Wyznacz odległość tej płaszczyzny od płaszczyzny podstawy stożka tak, aby pole otrzymanego przekroju było największe.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=2324


Temat: zadanie na pięciokąt
Pięciokąt ABCDE jest wpisany w okrąg . Odległość wierzchołka A od prostych BC, CD i DE wynoszą odpowiednio a, b, c . Wyznacz odległość A od przekątnej BE. Byłbym wdzięczny za pomoc
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=68110


 • bajka (..) Be happy for this moment, This moment is your life ...
 • wyznacz trasę z Polski do Niemiec
 • Wyznaczanie tras przejazdu w Polsce
 • wyznaczanie trasy najkrótszej
 • Wyznaczanie współczynnika załamania
 • wyznaczania najkrótszych tras
 • Wyznaczanie najkrótszej drogi
 • Wyznaczanie charakterystyki diody
 • Wyznacz trasę podróży
 • Wyznaczanie miar kątów
 • wyznaczenie dni płodnych