rozwiazywanie umowy o pracę przez pracownika

bajka (..) Be happy for this moment, This moment is your life ...

Temat: czy należy się odprawa?
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, dokonane na podstawie art. 23[1] § 4 kodeksu pracy, nie jest tożsame z wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracownika, lecz jest rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia. Wobec powyższego w tym przypadku nie mamy do czynienia z okresem wypowiedzenia, za który pracownikowi należy się normalne wynagrodzenie. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika w trybie art. 23 [1] § 4 kodeksu pracy bez...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=282Temat: czy należy się odprawa?
...o pracę za wypowiedzeniem przez dotychczasowego pracodawcę. Warto tu wstępnie zasygnalizować, że w tym ostatnim przypadku nie istnieją jakiekolwiek racjonalne powody, które mogłyby uzasadniać obciążenie pracodawcy, który traci pracownika przywróconego do pracy u innego pracodawcy, obowiązkiem wypłaty odszkodowania za jakikolwiek okres po zakończeniu przez pracownika stosunku pracy. Ponadto takie same skutki prawne pociąga za sobą rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia, które nie wymaga zachowania żadnego terminu uprzedzenia pracodawcy, w trybie art. 55 § 1 i 1[1] kp. Fikcja prawna zawarta w tych przepisach nie pozwala traktować szczególnego sposobu rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, tak samo jak rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem, ale jedynie nakazuje...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=282


Temat: Zasilek dla bezrobotnych?
Przysługuje ci zasiłek po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania, ponieważ było to rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z art. 55 k.p. Art. 75 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia mówi, że bezrobotnemu wypłaca się zasiłek po okresie 90 dniach w przypadku, kiedy rozwiązanie nastąpiło z winy pracownika. Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=34661


Temat: PRACOWNIK - DWIE UMOWY O PRACĘ
Pracownik ma 2 umowy o pracę w dwóch firmach. W jednej z nich ma umowę do końca 31.01.2005 / rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika/ 27.01.05 chce złożyć zwolnienie lekarskie /powiedział mi, że chce tak zrobić/ Muszą być dwa zwolnienia lekarskie wystawione dla każdej firmy. W firmie w której nadal jest zatrudniony będzie miał płacone do 33 dni wynagrodzenie chorobowe a dalej ZUS? Co w tej drugiej gdzie będzie już zwolniony. Czy za te parę dni płaci firma a następnie ZUS /gdzie składa się takie zwolnienie lekarskie...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21298


 • bajka (..) Be happy for this moment, This moment is your life ...
 • Rola ONZ w rozwiązywaniu konfliktów
 • rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela
 • rozwiaznie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie za porozumieniem stron
 • rozwiązywanie krzyżówkę genetycznych
 • rozwiązanie do każdej zagadki
 • rozwiązywanie konfliktów zbrojnych
 • Rozwiązane logiczne obrazki
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • rozwiązania techniczne w samochodach