Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę

bajka (..) Be happy for this moment, This moment is your life ...

Temat: Używanie zwrotów Pani/Pan w wypowiedzeniu
Używanie zwrotów Pani/Pan w wypowiedzeniu   Witam dzisiaj dostałem od pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i w owym wypowiedzeniu jest raz używany zwrot Pani raz Pan. Co mnie strasznie zdenerwowało i uraziło ponieważ uważam, że w takowy sposób zostałem jawnie znieważony przez zarząd firmy. Czy jest szansa wygrania takiej sprawy w sądzie? czy opłaca się występować na drogę sądową. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=71942Temat: Wypowiedzenie "z przyczyn ekonomicznych"
..."z przyczyn ekonomicznych". Nie wydaje mi się, aby KP dawał pracodawcy mozliwośc zwolnienia kogoś za prośbę o podwyżkę, a "z przyczyn ekonomicznych" można chyba wypowiedziec umowę pracownikowi tylko w przypadku, kiedy nie zaakceptuje on np. propozycji obniżonych zarobków przedstawionej mu przez niego na piśmie (art. 42 KP, wypowiedzenie zmieniające). Pytanie zatem brzmi: czy żądanie odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę może by w tym przypadku zasadne? Pozdrawiam, G.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=26675


Temat: Urlop a zwolnienie na poszukiwanie pracy
Urlop a zwolnienie na poszukiwanie pracy   Witam! Otrzymałam od pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Umowa na czas określony, okres wypowiedzenia 2 tyg. Problem w tym, że na tym wypowiedzeniu, które podpisałam wczoraj, jest formuła, że od kolejnego dnia na okres całego wypowiedzenia jest udzielony mi urlop wypoczynkowy. Moje pytanie brzmi czy mogę jeszcze (od razu następnego dnia roboczego) zgłosić pracodawcy żądanie udzielenia 2 dni zwolnienia na poszukiwanie pracy??...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=126831


Temat: zasilek dla bezrobotnych czy chorobowy
zasilek dla bezrobotnych czy chorobowy   Witam. Mam 28 lat. od 01.11.2009r jestem bezrobotny ( wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę). W tej chwili jestem na zasiłku chorobowym "po ustaniu zatrudnienia" z powodu choroby nowotworowej o której dowiedziałem się we Wrześniu 2009r . W związku z moją chorobą musiałem jak łatwo się domyślić wiele przejść. W tej chwili jestem już po operacji i po leczeniu, na etapie obserwacji przez szpital onkologiczny która będzie trwała 5 lat o ile w między czasie nie przytrafi mi...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=105130


Temat: Wynagrodzenie za okres wypowiedzenia z art. 23.1 przejęcie
...po zakończeniu przez pracownika stosunku pracy. Ponadto takie same skutki prawne pociąga za sobą rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia, które nie wymaga zachowania żadnego terminu uprzedzenia pracodawcy, w trybie art. 55 § 1 i 1[1] kp. Fikcja prawna zawarta w tych przepisach nie pozwala traktować szczególnego sposobu rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, tak samo jak rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem, ale jedynie nakazuje uznać, że skutki rozwiązania stosunku pracy przez pracownika są takie same - jak skutki, jakie przepisy prawa (art. 48 § 2 i art. 55 § 3 kp) lub przepisy prawa pracy (art. 23[1] § 4 kp) wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia, za kilkudniowym uprzedzeniem lub bez...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=110827


Temat: "Dyscyplinarka"
[cytat="odziu"]I z tego co wiem trzeba na osobnym pismie uzasadnic(jeśli to dyscyplinarne)dlaczego własnie w taki sposób został ukarany.Znajomy tak został zwolniony i np w UP zarządali uzasadnienia pisemnego.[/cytat] Nie jest to prawda. Uzasadnia się nie w "osobnym piśmie", tylko w piśmie rozwiązującym umowę o pracę bez wypowiedzenia. Należy również podać podstawę prawną. Również wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę powinno zawierać uzasadnienie. (Art. 30. § 4 kp)
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=10495


Temat: Umowa o prace - prosba o wyjasnienie
...nienakłaniania klientów firmy do rozwiązania z Pracodawcą umowy, niewykonania lub nienależytego wykonania zawartego kontraktu; k. nienakłaniania osób świadczących pracę dla firmy na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych do niewykonywania obowiązków pracowniczych lub innych obowiązków umownych; § 2. Naruszenie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej o której mowa w § 1 umowy może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę przez Pracodawcę. W przypadkach szczególnie ciężkiego naruszenia niniejszej umowy Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy Pracownika. § 3 Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają odpowiedzialności pracownika wynikającej z innych przepisów, w tym zwłaszcza z ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. § 4 W sprawach nieuregulowanych...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=27400


Temat: Pytanie
Pytanie   Witam, mam dwa pytania odnośnie rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Umowa na czas nieokreślony, zatrudnienie u tego pracodawcy ponad dwa lata. Brak zgody ze strony pracownika na porozumienie stron, więc umowa zostanie rozwiązana na wniosek pracodawcy. Najprawdopodobniej jako powód pracodawca wpisze złą sytuację finansową firmy, redukcję etatów, likwidację stanowiska czy coś takiego. Moje pierwsze pytanie dotyczy odprawy - wiem, że ona należy...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=58238


Temat: Zasadnosc zwolnienia
...przed faktem wypowiedzenia o pracę. Mam umowę na czas nieokreślony zawartą w dniu 04-07-2007. Firma zatrudnia ponad 20 pracownikow, brak organizacji zakladowych. Cala spawa zwolnienia wyglądała w ten sposób ze w ciagu kilku minut bez możliwości opuszczenia biura musiałam zdecydowac o sposobie rozwiązania umowy p prace: za porozumienie stron ze skutkiem natychmiastowym (wtedy świadectwo pracy byloby dla mnie wypisane wzorowo) wypowiedzenie umowy o prace przez pracodawce z dniem dzisiejszym – powod zwolnienia to ‟Utrata zaufania Pracodawcy wobec parcownika – mianowicie nie radzi sobie Pani z wymaganiami niezbędnymi do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku co przejawia się bardzo niska efektywnością, realizacja niewielkiej ilości zlecen oraz niewystrczajaca sumiennością w wypelnianiu zadan i polecen przełożonego” Wybrałam opcje 2....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=51451


Temat: Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy a odprawa za staż pracy
...przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. W odniesieniu do rozwiązania umowy przez pracownika ustawodawca przyjął w art. 55 par. 3 kp fikcję prawną polegającą na tym, że rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika pociąga za sobą skutki, jakie przepisy wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Czyli zgodnie, bowiem z art. 8 ustawy odprawa należy się w każdym przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, jeśli przyczyny rozwiązania nie dotyczą pracownika, a przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy. Podsumowując należy zwrócić uwagę, iż tworząc fikcję prawną polegającą na przyjęciu, że rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie art. 55 par. 1 kp wiąże się ze skutkami jak przy wypowiedzeniu przez pracodawcę, ustawodawca w...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=97103


Temat: ubezpieczenie kredytu od utraty pracy??????
  [cytat="drzemik":3hm30p5y]Prawdopodobnie najinstotniejsza sprawa bedzie powod utraty pracy. Jesli sama sie zwolnilas to zapomnij o tym ubezpieczeniu.[/cytat:3hm30p5y] Przecież napisała "straciłam pracę" - dla mnie to oznacza wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=23775


Temat: dyscyplinarka czy za porozumieniem stron
...od odpowiedzialności. Latami trwają sprawy dotyczące zasadności wypowiedzenia umowy o pracę, a nie rozwiązania umowy dyscyplinarnie. Tutaj czyny uzasadniające taki rodzaj wypowiedzenia muszą być jasne, bardzo konkretne i zawinione przez pracownika. Najlepiej jest złożyć wniosek do sądu o uznanie rozwiązania umowy za bezpodstawne i wypłatę odszkodowania. Pracodawcy można zaproponować zawarcie ugody i zmianę dyscyplinarki na wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, wypłatę odszkodowania w wysokości 5 miesięcznego wynagrodzenia, oraz bardzo pozytywną opinię o pracy. Należy także jemu przypomnieć, że wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wysokość odszkodowania za taki tryb rozwiązania umowy o pracę jest nieograniczona przepisami prawa.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=117934


Temat: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę   Witam.Mam pytanie....pracownik przyszedł do pracy,podpisał się na liście obecności po czym udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie.Wrócił do zakładu pracy( w celu zwrotu dokumentów i gotówki służbowej).Poinformował bezpośredniego przełożonego , że jest na zwolnieniu lekarskim które wysłał pocztą, a przełożony w obecności świadka...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=94358


Temat: wycofanie wypowiedzenia przez pracodawcę
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika (Art. 30 § 1. pkt 2 kp). Gdy będzie inna przyczyna - wniosek o sprostowanie, a następnie w razie odmowy - sąd pracy.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=20422


Temat: pytanie o działanie pracodawcy -rozwiązanie umowy o prace
...dnia 02.06.2010 Dodatkowo przebywałem na zwolneiu lekarskim do dnia 04.06.2010 Kolejnego zwolnienie już nie przdłożyłem uznając że nie muszę ze zwględu na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy względem pracodawcy. Do pracodawcy wysyałem 2 prośby o dostareczenie mi świadectwa pracy oraz potwierdzenie RUM-a jeszcze w trakcie mojej pracy do dnia dzisiejszego nic nie dostałem dnia 17.06.2010 otrzymałem kuirerem od pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z dnia 14.06.2010 na podstawie art52. pargraf 1 pkt1. kodeksu pracy za cięzkie naruszenie regulaminu pracy czyli nie obecnośc w pracy. Pytanie do forumowiczów czy pracodawca mógł to zrobić i co powininem dalej z tym robić ? Pozdrawiam Pawel
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=134330


Temat: rozwiązanie umowy o pracę
rozwiązanie umowy o pracę   mam pytanie odnośnie treści rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron: Dziś przedłożyłam pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę następującej treści: "z dniem 30.07.2009 r. rozwiązuję umowę o pracę, na mocy porozumienia stron, zawartej w dniu 05.11.2007 r. w Warszawie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia." Na co pracodawca powiedział, że jest źle napisana i kazał napisać mi oto taką treść:" proszę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31.08.2009 r. za...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=67740


Temat: Zrzeczenie sie urlopu i wynagrodzenia za niego??!!
Zrzeczenie sie urlopu i wynagrodzenia za niego??!!   Witam serdecznie, Otrzymałem od pracodawcy rozwiazanie umowy o prace na czas okreslony za porozumieniem stron i do tego kilka innych kartek :1. Ze zrzekam sie rozliczenia z urlopu i wynagrodzenia za niego, oraz ze nie chce wykorzystac 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Przy okazji dostalem nową umowę o prace na czas okreslony na 5 lat, od tego samego pracodawcy tylko pod inna nazwą, a do tego pismo,ze prosze o uwzglednienie mi urlopu z poprzedniej pracy. Prosze o podpowiedz czy mam to...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=126590


Temat: Jak napisać wypowiedzenie?????
...wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ta ochrona dotyczy tylko wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Nie ma natomiast przeszkód do rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub poprzez wypowiedzenie umowy o pracę ze strony pracownika. Urlop wychowawczy zakończy się wraz z rozwiązaniem stosunku pracy, o ile pracownica nie zrezygnuje z tego urlopu w myśl art. 186 3 k.p., bowiem pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie - za zgodą pracodawcy oraz po uprzednim zawiadomieniu...
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=156206


Temat: Czy za 51 kw można rozwiazać umowe dyscyplinarnie?
...naruszenie obowiązków pracowniczych". Zwolnienie z art. 52 kp powinno występować wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Pracodawca ma inne narzędzia karania pracowników poprzez kary porządkowe, nagany, kary pieniężne. Jeśli wcześniej Twoja Strażnicza służba przebiegała nienagannie masz szanse na powrót do pracy lub odszkodowanie. Nie znam całej sprawy, ale co Ci mogę doradzić: W przypadku niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę możesz złożyć (i zrób) to wniosek o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie do Sądu Pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o rozwiazaniu umowy. We wniosku oprócz powyższych, w przypadku otrzymania odszkodowania możesz ubiegać się o zmianę sposobu rozwiązania stosunku pracy. Możesz również skorzystać z pomocy prawnika. Przy rozstrzyganiu takich spraw Sądy Pracy...
Źródło: strazmiejska.to.pl/viewtopic.php?t=262


Temat: POMOCY!brak umowy a zwolnienie dyscyplinarne.
...teraz moje pytania.... 1. na jakiej podstawie pracodawca rozwiązał umowę o prace(do tej pory żadnej nie posiadam)i wystawił świadectwo (nawet nie wiedziałam jaka formę mogłaby mieć umowa o prace(czas określony,zlecenie itp) i czy mógł wpisać mi taki paragraf rozwiązania umowy o prace biorąc pod uwagę powyższe? 2.Znalazłam artykuł(wczoraj) 55 & 2 KP....czy mogę przez to rozumieć ,iż wciągu miesiąca mam złożyć pracodawcy rozwiązanie umowy o prace na piśmie(tylko na jakiej podstawie skoro nie posiadam umowy ani nie miałam świadomości jaki charakter miałaby mieć dana umowa),a charakter umowy jest wspomniany jedynie w świadectwie wystawionym po interwencji PIP? Proszę o jakiekolwiek sugestie co mogłabym z tym zrobić ,z góry dziękuje.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=49378


Temat: Brak średniego wykształcenia przyczyną wypowiedzenia umowy
Brak średniego wykształcenia przyczyną wypowiedzenia umowy   Czy brak średniego wykształcenia (pracownik ma zawodowe) może być powodem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Zaznaczam , że pracodawca nie skierował wcześniej pracownika do szkoły średniej.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=51910


Temat: rozwiązanie um. o pracę, wniosek o sprost. św.pr., pozew
...o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Podając jako powód ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy polegające na nieterminowym wypłacaniu wyn. Jednocześnie wezwałem do zapłaty odszkodowania w wys. wynagr. za okres dwóch tyg., oraz zapłaty należnych kwot za dwa lata używania swoich ubrań i prania ich. W odpowiedzi na moje oświadczenie otrzymałem: "oświadczam, że dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, zostało przez Pana podpisane w dniu 08.01.2010. Wobec tego okres ten trwa do 23.01.2010. Zgodnie z art. 32 par.2, rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia." Podobno konsultował się w tej sprawie z prawnikiem swoim i PIP. Nie wiem co za prawnik mu podpowiedział, że mój podpis potwierdzający fakt, że zapoznałem się z treścią wypowiedzenia ma jakieś znaczenie....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=102369


Temat: Zmienia się w kalendarzu data i nie mówimy już, że ślub za 2 lata - PM 2011, cz.6
...Cytat: Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przesłankami nabycia prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 37 k.p. są: - wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, oraz - co najmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Dni wolne od pracy przysługują tylko w razie wypowiedzenia umowy o pracę. Nie przysługują one, jeżeli do rozwiązania stosunku pracy doszło w innym trybie, w tym w szczególności przy zawarciu porozumienia rozwiązującego umowę o pracę, nawet wówczas, gdy to porozumienie „odkłada” w czasie termin rozwiązania stosunku...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=392610


Temat: poprawność świadectwa pracy
poprawność świadectwa pracy   Witam, pytanie dotyczy świadectwa pracy. PRacownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę w trybie normalnym, z zachowaniem stosownego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę podano: "likwidacja stanowiska pracy oraz sytuacja ekonomiczna firmy". Mam pytanie odnośnie wypełnionego pola nr 3 w świadectwie pracy. Jako tryb i podstawę praną rozwiązania umowy o pracę wpisano: a)
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=64035


Temat: wypowiedzenie umowy na czas określony
wypowiedzenie umowy na czas określony   Witam, Mam pytanie - w dniu dzisiejszym mój kolega otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawce bez podania powodu. W wypowiedzeniu jest zawarta informacja: w okresie wypowiedzenia jest Pan zwolniony z obowiazku świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Za powyższy okres otrzyma pan wynagrodzenie w pełnej wysokości. Ale nie o to chodzi, moje pyatnie brzmi: czy jeżeli pracował w tej firmie od 12.09.2005 i aktualnie ma umowę na 3 lata - konczyłaby się 11.10.2009 przysługuje mu odprawa w wysokości 2...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=55909


 • bajka (..) Be happy for this moment, This moment is your life ...
 • Rola ONZ w rozwiązywaniu konfliktów
 • rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela
 • rozwiaznie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie za porozumieniem stron
 • rozwiązywanie krzyżówkę genetycznych
 • rozwiązanie do każdej zagadki
 • rozwiązywanie konfliktów zbrojnych
 • Rozwiązane logiczne obrazki
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • rozwiązania techniczne w samochodach