Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce

bajka (..) Be happy for this moment, This moment is your life ...

Temat: Sprawności przyrodnicze
PRZYRODNIK/PRZYRODNICZKA * 1. Rozpoznał/a po sylwetkach i liściach dziesięć drzew (np. dąb, brzozę, klon, leszczynę, wierzbę, topolę, lipę, sosnę, świerk, jodłę, modrzew). 2. Rozpoznał/a na rysunku lub zdjęciu po pięć gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce. 3. Uczestniczył/a w wycieczce do lasu, ułożył/a i przedstawił/a w zastępie pięć zasad zachowania się w lesie. 4. Samodzielnie lub z zastępem zasadził/a drzewko w pobliżu swojego domu, na działce lub przy szkole. PRZYJACIEL PRZYRODY * * 1. Wskazał/a na mapie Polski parki narodowe oraz znajdujące się w okolicy (np. w gminie lub powiecie) rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i...
Źródło: 8dhbialekruki.fora.pl/a/a,209.html • bajka (..) Be happy for this moment, This moment is your life ...
 • Roślina przypominająca konopie indyjskie
 • rośliny wymagające kwaśnej gleby
 • roślina doniczkowa ODSTRASZAJĄCA komary
 • ROŚLINY OZDOBNE wieloletnie
 • Rośliny wodne i lądowe
 • roślinne olejki eteryczne
 • Rośliny stosowane w kosmetyce
 • Rośliny żyjące na pustyni
 • rośliny sprzedaż wysyłkowa
 • rośliny w łańcuch pokarmowy